Salomos Ordspråk 29:3

Salomos Ordspråk 29:3 NB

En mann som elsker visdom, gleder sin far, men den som holder vennskap med horkvinner, sløser bort sitt gods.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del