Salomos Ordspråk 29:24

Salomos Ordspråk 29:24 NB

Den som deler med en tyv, hater sitt liv. Han hører oppropet til ed og gir likevel ingen opplysning.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del