Salomos Ordspråk 29:2

Salomos Ordspråk 29:2 NB

Når de rettferdige kommer til makten, gleder folket seg. Men når en ugudelig mann hersker, sukker folket.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del