Salomos Ordspråk 29:1

Salomos Ordspråk 29:1 NB

En mann som ofte er straffet og likevel gjør sin nakke stiv, vil i et øyeblikk bli brutt ned, og det er ingen legedom.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del