Salomos Ordspråk 26:11

Salomos Ordspråk 26:11 NB

Lik hunden som vender tilbake til sitt eget spy, er en dåre som gjentar sin dårskap.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del