Salomos Ordspråk 17:16

Salomos Ordspråk 17:16 NB

Hva hjelper penger i dårens hånd til å kjøpe visdom, siden han er uten forstand?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salomos Ordspråk 17:16