Salomos Ordspråk 15:32

Salomos Ordspråk 15:32 NB

Den som ikke vil vite av tukt, forakter sin egen sjel. Men den som hører på tilrettevisning, vinner forstand.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del