Salomos Ordspråk 15:23

Salomos Ordspråk 15:23 NB

En mann gleder seg når hans munn kan gi svar. Hvor godt er et ord i rette tid!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del