Salomos Ordspråk 15:21

Salomos Ordspråk 15:21 NB

Dårskap er en glede for den som er uten forstand, men den forstandige går rett fram.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del