Salomos Ordspråk 12:27

Salomos Ordspråk 12:27 NB

Den late steker ikke sin fangst. Men den flittige får en kostelig skatt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del