Salomos Ordspråk 12:17

Salomos Ordspråk 12:17 NB

Den som sier sannheten, taler det som er rett, men et falskt vitne taler svik.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del