Salomos Ordspråk 11:8

Salomos Ordspråk 11:8 NB

Den rettferdige befries av trengsel, og den ugudelige kommer i hans sted.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del