Salomos Ordspråk 11:6

Salomos Ordspråk 11:6 NB

De oppriktiges rettferdighet frelser dem, men de troløse fanges av sitt eget begjær.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del