Salomos Ordspråk 11:26

Salomos Ordspråk 11:26 NB

Den som holder korn tilbake, han blir forbannet av folket. Men velsignelse kommer over den som selger korn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del