Salomos Ordspråk 11:24

Salomos Ordspråk 11:24 NB

Den ene strør ut og får enda mer, den andre holder tilbake mer enn rett er, og det blir likevel bare fattigdom.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Salomos Ordspråk 11:24

Del