Salomos Ordspråk 1:4

Salomos Ordspråk 1:4 NB

De kan gi den enfoldige klokskap, de unge kunnskap og omtanke.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salomos Ordspråk 1:4