Salomos Ordspråk 1:3

Salomos Ordspråk 1:3 NB

Av dem kan en motta tukt til klokskap og lære rettferdighet og rett og rettvishet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salomos Ordspråk 1:3