Salomos Ordspråk 1:19

Salomos Ordspråk 1:19 NB

Slik går det hver den som søker urettferdig vinning - den tar livet av sine egne herrer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del