Salomos Ordspråk 1:18

Salomos Ordspråk 1:18 NB

Men disse lurer etter sitt eget blod, de setter feller for seg selv.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del