Filipperne 3:6

Filipperne 3:6 NB

i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven ulastelig.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del