Filipperne 3:16

Filipperne 3:16 NB

Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Filipperne 3:16