Filipperne 3:11

Filipperne 3:11 NB

om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Filipperne 3:11