Filemon 1:8

Filemon 1:8 NB

Derfor, selv om jeg i Kristus med stor frimodighet kunne pålegge deg å gjøre det som er din plikt
NB: Norsk Bibel 88/07
Del