Filemon 1:4

Filemon 1:4 NB

Jeg takker alltid Gud når jeg minnes deg i bønnene mine.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del