Filemon 1:24

Filemon 1:24 NB

Det samme gjør medarbeiderne mine, Markus, Aristarkus, Demas og Lukas.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del