Filemon 1:2

Filemon 1:2 NB

og til vår søster Appia, og til vår medstrider Arkippus, og til menigheten i ditt hus
NB: Norsk Bibel 88/07
Del