Filemon 1:19

Filemon 1:19 NB

Jeg, Paulus, skriver med min egen hånd: Jeg skal betale det! - for ikke å si deg at du til og med skylder meg deg selv!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del