Filemon 1:18

Filemon 1:18 NB

Har han gjort deg noen urett, eller er han deg noe skyldig, så skriv det på min regning!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del