Filemon 1:17

Filemon 1:17 NB

Så sant du holder meg for din medbror i troen, så ta imot ham som meg selv!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del