Filemon 1:14

Filemon 1:14 NB

Men uten ditt samtykke ville jeg ikke gjøre dette, så ikke din godhet skulle være som av tvang, men av fri vilje.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del