Filemon 1:13

Filemon 1:13 NB

Jeg hadde ønsket å beholde ham her hos meg, slik at han i ditt sted kunne ha tjent meg mens jeg er i lenker for evangeliets skyld.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del