Filemon 1:11

Filemon 1:11 NB

Før var han unyttig for deg, men nå er han nyttig* både for deg og meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del