Filemon 1:10

Filemon 1:10 NB

ber jeg deg for min sønn, Onesimus, som jeg har født her i mine lenker.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del