4 Mosebok 6:26

4 Mosebok 6:26 NB

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

4 Mosebok 6:26

Del