4 Mosebok 6:20

4 Mosebok 6:20 NB

Så skal presten svinge dem for Herrens åsyn. Det skal være en helliget gave til presten, i tillegg til svingebrystet og løftelåret. Siden kan nasireeren drikke vin.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del