4 Mosebok 6:19

4 Mosebok 6:19 NB

Presten skal ta den ene bogen av væren, etter at den er kokt, og en usyret kake av kurven og en usyret brødleiv og legge dem i hendene på nasireeren, etter at han har raket av sitt innvielsestegn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del