4 Mosebok 6:15

4 Mosebok 6:15 NB

og en kurv med usyrede kaker av fint mel, kaker med olje i, og usyrede brødleiver smurt med olje, og matofferet og drikkofrene som hører til.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del