4 Mosebok 6:10

4 Mosebok 6:10 NB

Den åttende dagen skal han komme til presten med to turtelduer eller to dueunger, til inngangen til sammenkomstens telt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del