4 Mosebok 36:2

4 Mosebok 36:2 NB

og de sa: Herren har befalt min herre å gi Israels barn landet til arv ved loddkasting, og min herre har fått befaling av Herren om å gi vår bror Selofhads arv til hans døtre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del