4 Mosebok 36:13

4 Mosebok 36:13 NB

Dette er de bud og lover som Herren ga Israels barn ved Moses på Moabs ødemarker ved Jordan, rett imot Jeriko.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del