4 Mosebok 36:11

4 Mosebok 36:11 NB

Mahla, Tirsa, Hogla, Milka og Noa, Selofhads døtre, ble gift med sine farbrødres sønner
NB: Norsk Bibel 88/07
Del