4 Mosebok 36:1

4 Mosebok 36:1 NB

Overhodene for familiene som nedstammet fra Gilead, sønn av Manasses sønn Makir, og som tilhørte Josefs barns ætter, gikk fram for Moses og for de høvdingene som var overhoder for Israels barns familier
NB: Norsk Bibel 88/07
Del