4 Mosebok 27:9

4 Mosebok 27:9 NB

Men dersom han ikke har noen datter, skal dere gi arven til brødrene hans.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del