4 Mosebok 27:17

4 Mosebok 27:17 NB

en som kan gå ut og inn foran dem, og som kan føre dem ut og føre dem inn, så Herrens menighet ikke skal være som får uten hyrde!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del