4 Mosebok 27:16

4 Mosebok 27:16 NB

Måtte Herren, han som er Gud over ånden i alt kjød, sette en mann over menigheten
NB: Norsk Bibel 88/07
Del