4 Mosebok 27:1

4 Mosebok 27:1 NB

Selofhad var sønn av Hefer, Gileads sønn, som igjen var sønn av Makir, Manasses sønn. Han var av Manasses, Josefs sønns ætt, og døtrene hans hette Mahla, Noa og Hogla og Milka og Tirsa.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del