4 Mosebok 25:7

4 Mosebok 25:7 NB

Da Pinehas, sønn av Eleasar og sønnesønn av Aron, presten, så det, steg han fram av menigheten. Han tok et spyd i hånden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del