4 Mosebok 25:2

4 Mosebok 25:2 NB

som innbød folket til offermåltidene for gudene sine. Og folket åt og tilba deres guder.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del