4 Mosebok 25:16

4 Mosebok 25:16 NB

Og Herren talte til Moses og sa
NB: Norsk Bibel 88/07
Del