4 Mosebok 25:13

4 Mosebok 25:13 NB

Med ham og hans etterkommere gjør jeg en pakt at de skal ha et evig prestedømme, fordi han var nidkjær for sin Gud og gjorde soning for Israels barn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del